Aktualizacja dotycząca działalności biznesowej IBM w Rosji

Aktualizacja dotycząca działalności biznesowej IBM w Rosji

Autor: Arvind Krishna | Prezes i Dyrektor Generalny IBM

07 czerwca 2022

Poniższa wiadomość została przekazana pracownikom IBM na całym świecie od naszego przewodniczącego, prezesa i dyrektora generalnego, Arvinda Krishny, 30 maja.

7 marca poinformowałem Państwa o naszej decyzji o zawieszeniu działalności biznesowej IBM w Rosji z powodu wojny na Ukrainie. Od miesięcy skupiamy się na dbaniu o bezpieczeństwo IBMers i ich rodzin w dotkniętych obszarach.

Zdecydowaliśmy się zawiesić działalność, abyśmy mogli ocenić długoterminowe opcje, a jednocześnie nadal płacić i zapewniać naszym pracownikom w Rosji. Ponieważ konsekwencje wojny wciąż nasilają się i rośnie niepewność co do jej długoterminowych reperkusji, podjęliśmy teraz decyzję o przeprowadzeniu uporządkowanej likwidacji biznesu IBM w Rosji. Uważamy ten krok za słuszny i konieczny, a także naturalny krok po zawieszeniu naszej działalności.

Ten proces rozpocznie się dzisiaj i doprowadzi do zwolnienia naszej lokalnej siły roboczej. Nasi koledzy w Rosji znosili miesiące stresu i niepewności, nie z własnej winy. Rozumiemy, że jest to trudna wiadomość i chcę ich zapewnić, że IBM nadal będzie ich wspierać i podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby zapewnić wsparcie i jak najbardziej uporządkować ich przejście.

Chcę również podziękować IBMers na całym świecie za wszystko, co zrobili, aby pomóc naszej firmie, naszym klientom i naszym społecznościom przetrwać ten kryzys. Twój duch i hojność zrobiły różnicę i nie musisz szukać innych wskazówek niż prawie 2 miliony dolarów darowizn przekazanych Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi dzięki Twoim indywidualnym prezentom.

Pozostajemy zjednoczeni w nadziei na zakończenie tej wojny i przywrócenie pokoju.

Dziękuję Ci,
Arvind

READ  Rada Pracy stara się zmusić Amazon do zwrotu zwolnionego pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.