Bank Anglii podniósł stopy procentowe po raz piąty z rzędu wraz ze wzrostem inflacji

LONDYN – IN Bank Anglii W czwartek przeprowadził piątą z rzędu podwyżkę stóp, ponieważ chce powstrzymać wysoką inflację.

Komitet Polityki Pieniężnej głosował 6-3 za podwyższeniem stopy bankowej o 25 punktów bazowych do 1,25%, przy czym trzech członków opozycji głosowało za podwyższeniem stopy bankowej o 50 punktów bazowych do 1,5%.

W czwartkowym oświadczeniu komisja stwierdziła, że ​​podejmie niezbędne środki, aby trwale przywrócić inflację do celu 2% w średnim okresie, z zakresem, szybkością i terminem dalszych podwyżek w zależności od oczekiwań gospodarczych i presji inflacyjnej. .

„Komitet będzie szczególnie wyczulony na oznaki dalszej utrzymującej się presji inflacyjnej i w razie potrzeby będzie działał agresywnie” – dodał bank.

The wróżka Kurs spadł w stosunku do dolara krótko po ogłoszeniu, ale odbił, wznosząc się o 0,4% i po południu notowany powyżej 1,22 USD.

Decydenci polityczni stają przed nie do pozazdroszczenia zadaniem przywrócenia kontroli cen konsumpcyjnych w związku ze spowolnieniem wzrostu i szybką dewaluacją waluty, podczas gdy Wielka Brytania stoi w obliczu poważnego kryzysu kosztów utrzymania.

na majowym spotkaniu Bank podniósł stopę polisy o 25 punktów bazowych do 1%.Jest to najwyższy poziom od 13 lat, ale ostrzega, że ​​brytyjska gospodarka może popaść w recesję.

Od tego czasu ostatnie dane pokazują, że Inflacja w Wielkiej Brytanii wzrosła do najwyższego od 40 lat poziomu 9% Corocznie w kwietniu przy wyższych cenach żywności i energii. Bank oczekuje obecnie, że inflacja wzrośnie do „nieco powyżej 11%” w październiku, odzwierciedlając wyższe oczekiwane ceny energii dla gospodarstw domowych po oczekiwanym dodatkowym podniesieniu pułapu cen energii w Wielkiej Brytanii.

Inflacja rośnie na całym świecie z powodu rosnących kosztów żywności i energii, które zostały zaostrzone przez wojnę na Ukrainie i obawy o podaż towarów rolnych. Zakłócenia łańcucha dostaw i zmiany popytu w wyniku pandemii również spowodowały wzrost cen towarów zbywalnych.

READ  Wall Street podnosi rentowności papierów skarbowych i akcji

Jednak w czwartkowym komunikacie RPP przyznała, że ​​nie wszystkie nadmierne presje inflacyjne można przypisać wydarzeniom globalnym, zauważając, że rolę odegrały również czynniki krajowe, takie jak napięty rynek pracy i strategie cenowe przedsiębiorstw.

„Inflacja konsumencka, na którą bardziej wpływają koszty krajowe niż inflacja cen towarów, umocniła się w ostatnich miesiącach. Ponadto inflacja podstawowych dóbr konsumpcyjnych jest wyższa w Wielkiej Brytanii niż w strefie euro i Stanach Zjednoczonych” – podał bank.

The Gospodarka niespodziewanie skurczyła się w kwietniu o 0,3% Po spadku o 0,1% w marcu, pierwszym z rzędu spadkach od kwietnia i marca 2020 r., Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prognozuje, że Wielka Brytania będzie w przyszłym roku najsłabszą gospodarką w Grupie Siedmiu z wyższymi stopami procentowymi, wyższymi podatkami i niższymi handel. Gwałtownie rosnące ceny żywności i energii mają wpływ na rodziny.

Posunięcie Banku Anglii odbiegało od bardziej agresywnych środków, które podjął Rezerwa Federalna USA środa i Narodowy Bank Szwajcarii wcześniej w czwartek. Fed narzucił podwyżkę o 75 punktów bazowych, największą podwyżkę od 1994 roku, podczas gdy Szwajcarski Bank Narodowy wzrósł o 50 punktów bazowych, czyli więcej niż oczekiwał rynek.

„Studium przypadku” banków centralnych

Vivek Paul, główny brytyjski strateg inwestycyjny w BlackRock Investment Institute, zauważył, że Bank Anglii był najstarszym ze swoich odpowiedników, który rozpoczął proces normalizacji polityki pieniężnej, a obecnie znajduje się na ścieżce zacieśniania polityki pieniężnej, jednocześnie stawiając czoła najpoważniejszemu ryzyku termin wzrostu. Oznacza to, że może służyć jako „studium przypadku” tego, jak banki centralne na całym świecie reagują na rosnące ryzyko recesji.

„Uważamy, że oczekiwania rynku co do przyszłych stóp procentowych w Wielkiej Brytanii w końcu okażą się przesadzone. Według danych banku recesja jest realnym ryzykiem – a ostatnie inicjatywy rządowe mające na celu złagodzenie kosztów utrzymania kryzysu mogą nie wystarczyć, aby zrównoważyć słabość brytyjski konsument” – powiedział Paul.

READ  Inflacja prowadzi do rekordowego spadku wynagrodzeń pracowników

„Ostatecznie bank ma mniej miejsca na wzrosty niż USA: neutralna stopa procentowa – która ani nie stymuluje nadmiernie ani nie ogranicza wzrostu gospodarczego – jest niższa, a wyższy wskaźnik długu do PKB w tym kraju oznacza większą wrażliwość na koszty obsługi zadłużenia i wyższa stawka.”

Ponieważ w tym roku wysokie ceny gazu nadal wywierają presję na wzrost cen konsumenckich, jedyne, co bank może zrobić w czwartek, to „wysłać jasny komunikat” do innych podmiotów ustalających stopy procentowe w gospodarce, że podwyżka cen o 10% nie jest „dopuszczalną nową normą”. ”.

„Musiało pokazać, że nie wycofuje się z inflacji ani w rozmowach gospodarczych, aby umocnić oczekiwania inflacyjne” – powiedział Ward.

„Naszym zdaniem wzrost o 50 punktów bazowych byłby bardziej odpowiedni do wysłania tego sygnału. Możliwe, że zachowując ostrożność dzisiaj, być może będziesz musiał zapewnić więcej w przyszłości.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.