Doki Boeinga Starliner ze stacją kosmiczną NASA

Po zakończeniu rozwiązywania problemów, ostatnie naciśnięcie sterów strumieniowych spowodowało, że zetknął się z portem dokowania.

Po udanym powrocie z orbity i lądowaniu Boeing nadal ma do wykonania dodatkową pracę, w tym zbadanie i naprawienie usterek, które napotkał podczas tego lotu, a także musi ukończyć certyfikację spadochronu statku kosmicznego, zanim NASA zatwierdzi Starlinera do przewożenia astronautów. Niezależna rada bezpieczeństwa, która nadzoruje NASA, wyraziła w zeszłym tygodniu zaniepokojenie, że Boeing nie ma wystarczającej liczby osób pracujących nad programem.

David B. powiedział:

Po załogowej misji demonstracyjnej, która zabierze dwóch z trzech astronautów NASA na stację kosmiczną, Starliner rozpocznie regularne operacje, wprowadzając na orbitę czteroosobową załogę. NASA oczekuje, że SpaceX i Boeing będą wykonywać jeden lot z załogą rocznie.

Jednak w krótkim okresie Boeing nie będzie w stanie wykorzystać żadnej firmy spoza NASA, tak jak SpaceX, wystrzeliwując w zeszłym roku na orbitę dwie misje prywatnych obywateli. Na przykład samochód Boeinga jest znacznie droższy. W 2019 roku inspektor generalny NASA oszacował, że NASA płaci 90 milionów dolarów za każde miejsce Starlinera, podczas gdy miejsce SpaceX Crew Dragon kosztuje 55 milionów dolarów.

Ponadto Boeing nie ma dostępu do rakiet potrzebnych do latania w misjach Starliner poza tym, czego wymaga NASA. Obecnie statek kosmiczny jest wystrzeliwany na rakiecie Atlas 5 zbudowanej przez United Launch Alliance. Ale Atlas 5 jest napędzany rosyjskimi silnikami RD-180. W 2016 roku Kongres postanowił nakazać wycofanie RD-180. Boeing ma wystarczającą ilość pocisków Atlas 5, aby spełnić swoje zobowiązania wobec NASA — załogowy lot testowy i sześć lotów operacyjnych — ale nie więcej.

Starliner może latać na innych pociskach, w tym Vulcan, następca Atlas 5. Ale Vulcan, który jeszcze nie wykonał swojego dziewiczego lotu, nie jest zatwierdzony do misji załogowych.

READ  Chandra z NASA przechwytuje Pulsar w rentgenowskiej pułapce prędkości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.