Europa doświadczy poważnej recesji, jeśli rosyjski prezydent Putin zakręci kurki gazowe

Rurociąg podmorski Nord Stream 2, projekt warty 11 miliardów dolarów, mający podwoić przepływ gazu między Rosją a Niemcami, jest obecnie nieużywany i porzucony. Niemcy całkowicie wstrzymały certyfikację rurociągu po tym, jak Rosja formalnie uznała dwa prorosyjskie regiony we wschodniej Ukrainie, tworząc pretekst do inwazji, która miała nastąpić.

Axel Schmidt | Nord Stream 2 | przez Reuters

Niemieccy ekonomiści przewidują recesję w największej gospodarce Europy, jeśli dostawy rosyjskiego gazu zostaną wstrzymane, a skutki mogą rozprzestrzenić się na cały kontynent.

W półrocznej wspólnej prognozie gospodarczej, opublikowanej w środę, pięć największych niemieckich instytucji gospodarczych ostro obniżyło prognozy PKB, ponieważ wojna na Ukrainie spowolniła powrót do zdrowia po Covid-19.

RWI w Essen, DIW w Berlinie, Ifo w Monachium, IFW w Kilonii i IWH w Halle spodziewają się teraz wzrostu niemieckiego PKB o 2,7% w 2022 i 3,1% w 2023, zakładając brak dalszego wzrostu gospodarczego. Związany z wojną na Ukrainie i ciągłym dopływem gazu do Europy z Rosji. Wcześniej instytuty prognozowały wzrost o 4,8% w 2022 roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Parlament Europejski wezwali Unię Europejską do wprowadzenia całkowitego zakazu importu ropy, gazu i węgla do Rosji w świetle okrucieństw popełnionych przez siły rosyjskie na ludności cywilnej na Ukrainie.

ten Unia Europejska planuje zakaz importu rosyjskiego węgla Pracuje nad nałożeniem sankcji na rosyjską ropę, ponieważ chce odciąć Kreml od światowej gospodarki, podczas gdy rosyjski prezydent Władimir Putin wielokrotnie groził odcięciem dostaw gazu do Europy.

Oczekuje się jednak, że taki ruch będzie miał tragiczne konsekwencje gospodarcze dla obu stron. Według Europejskiej Agencji Statystycznej Niemcy kupiły 58,9% swojego gazu ziemnego od Rosji w 2020 roku.

ten Nord Stream 2. rurociągProjekt o wartości 11 miliardów dolarów, mający na celu podwojenie przepływu gazu między Rosją a Niemcami, jest obecnie niewykorzystany i porzucony. Niemcy całkowicie wstrzymały certyfikację rurociągu po tym, jak Rosja formalnie uznała dwa prorosyjskie regiony we wschodniej Ukrainie, tworząc pretekst do inwazji, która miała nastąpić.

READ  Co najmniej pięć osób zginęło w ataku rakietowym na Odessę na południu Ukrainy, powiedział urzędnik

W przypadku całkowitego wyłączenia rosyjskich dostaw energii, niemieckie instytuty prognozują skumulowane straty w tym i następnym roku na około 220 miliardów euro (238 miliardów dolarów), co odpowiada ponad 6,5% rocznej produkcji gospodarczej. Doprowadzi to do zaledwie 1,9% wzrostu w tym roku i 2,2% spadku w 2023 roku.

ból głowy inflacji

„Jeśli dostawy gazu zostaną odcięte, niemiecka gospodarka przejdzie poważną recesję. Z punktu widzenia polityki gospodarczej ważne będzie wspieranie zbywalnych struktur produkcyjnych bez zatrzymywania zmian strukturalnych” – powiedział Stefan Kothes, wiceprezes i dyrektor ds. badań. . Kursy biznesowe i rozwojowe w Instytucie Kilońskim.

„Zmiana ta przyspieszy dla branż gazochłonnych nawet bez przerwy, ponieważ
Poleganie na rosyjskich dostawach, które do tej pory były dostępne w rozsądnych cenach, i tak zostanie szybko przezwyciężone”.

Kooths radził rządom, aby unikały wprowadzania „źle ukierunkowanych transferów”, aby wspierać wyższe ceny energii.

„Jeśli te programy subsydiów zostaną rozłożone na szerokim froncie, zwiększy to inflację i osłabi istotny efekt sygnalizacyjny wyższych cen energii. To z kolei zaostrzy problemy gospodarstw domowych o niskich dochodach i zwiększy ogólne koszty gospodarcze” – powiedział. .

Europejski Bank Centralny stoi przed wyjątkowo konfliktowym wyzwaniem powstrzymania rekordowo wysokiej inflacji bez przezwyciężenia już słabego wzrostu gospodarczego, na który prawdopodobnie w dalszym ciągu wpłyną wstrząsy podażowe w miarę trwania wojny na Ukrainie.

Inflacja w strefie euro wyniosła w marcu 7,5% w ujęciu rocznym, według Eurostatu, a niemieckie instytuty prognozują średnią za cały rok w 2022 roku na poziomie 6,1%, co jest najwyższą wartością od 40 lat.

W przypadku przerwy w dostawie prądu spodziewają się wzrostu do powojennego rekordu 7,3%. Zgodnie z raportem, przewidywany na przyszły rok wskaźnik 2,8% pozostanie znacznie powyżej średniej od zjednoczenia i wzrośnie do 5% w przypadku blokady energetycznej.

„Wstrząsy wywołane wojną na Ukrainie obciążają aktywność gospodarczą zarówno po stronie podaży, jak i popytu” – powiedział Kothes.

„Rządowe pakiety stymulacyjne podczas pandemii już wywołały inflację. Wzrost cen podstawowych surowców energetycznych w następstwie inwazji rosyjskiej zwiększa presję na wzrost cen”.

Geraldine Sundstrom, menedżer portfela w PIMCO, powiedziała CNBC w piątek, że ryzyko recesji w Europie jest znacznie większe niż ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych w tym momencie.

„Gospodarka europejska nie jest w tak silnej pozycji, jak gospodarka amerykańska, a ewentualna recesja przemysłowa może być u progu Europy, w zależności od zakłóceń spowodowanych konfliktem, który z pewnością ma miejsce w Azji, a widzieliśmy – zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym – wiele fabryk zostało zmuszonych do zamknięcia z powodu braku części zamiennych i przywróciło to urlopy dla niektórych pracowników w Niemczech” – powiedział Sundstrom.

„Europa stoi również w obliczu bardzo poważnego szoku podażowego i szoku inflacyjnego, a jeśli już, to EBC wydaje się być bardziej skłonny do normalizacji polityki, mimo że ryzyko recesji w Europie jest znacznie większe niż w Stanach Zjednoczonych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.