Europejski Bank Centralny potwierdza plany podwyżek w lipcu, podnosi prognozy inflacji

Europejski Bank Centralny stoi w obliczu trudnej równowagi, a inflacja utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie, rzucając cień na perspektywy rozwoju wojny na Ukrainie.

Tomasz Samotny | Getty Images Aktualności | Obrazy Getty

W czwartek Europejski Bank Centralny potwierdził chęć podwyżki stóp procentowych na posiedzeniu w przyszłym miesiącu i obniżył prognozy wzrostu.

Po ostatnim posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej Rada Prezesów ogłosiła na lipcowym posiedzeniu, że podniesie swoje podstawowe stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

EBC spodziewa się dalszych podwyżek na wrześniowym posiedzeniu, ale powiedział, że skala podwyżek będzie zależała od trajektorii wzrostu średnioterminowych perspektyw inflacji.

Obecnie oprocentowanie głównych operacji refinansujących, kredytu marżowego i depozytu na koniec dnia wynosi odpowiednio 0,00%, 0,25% i -0,50%.

„Od września organ zarządzający oczekuje stopniowej, ale trwałej ścieżki do dalszego podnoszenia stóp procentowych w oparciu o jego aktualną ocenę” – poinformował EBC w czwartkowym komunikacie.

„Zgodnie z zobowiązaniem Rady Prezesów do osiągnięcia średniookresowego celu na poziomie 2%, tempo, w jakim Organ Zarządzający zmieni swoją politykę monetarną, będzie zależeć od napływających danych i tego, jak ocenia inflację pod kątem wzrostu średniookresowego”.

Roczna inflacja cen konsumpcyjnych w 19-członkowej strefie euro Osiągnął nowy szczyt 8,1% w majuJednak EBC w swojej poprzedniej opinii wskazywał, że pierwsza podwyżka stóp nastąpi 1 lipca po formalnym zakończeniu skupu aktywów netto.

Rynki z niecierpliwością oczekiwały na czwartkowe spotkanie w Amsterdamie, pierwsze spotkanie organu zarządzającego poza Frankfurtem od początku epidemii koronawirusa, na oznaki, jak agresywna będzie zmiana stóp procentowych w nadchodzących miesiącach.

Decydenci polityczni stoją przed wyzwaniem kontrolowania inflacji w wyniku wojny na Ukrainie, recesji oraz nałożenia sankcji i sankcji między UE a Rosją.

Ekonomiści są rozdarci, czy Spodziewaj się wzrostu o 25 punktów bazowych lub 50 punktów bazowych Na lipcowych i wrześniowych posiedzeniach powszechnie oczekuje się, że do końca września EBC sprowadzi swoje obecne historyczne minimum na poziomie -0,5% z ujemnego wskaźnika.

READ  Niebezpieczne siły pożaru w Teksasie ewakuują i niszczą 50 domów

The Euro Po decyzji nastąpiła porażka, po czym początkowo powróciła do 0,5% zysku Dolar Po południu.

Wolniejszy wzrost, wyższa inflacja

EBC obniżył prognozę wzrostu i zrewidował w górę prognozę inflacji. Oczekuje się, że roczna inflacja spadnie do 6,8% w 2022 r., 3,5% w 2023 r. i 2,1% w 2024 r. Stanowi to znaczny wzrost w porównaniu z marcowymi prognozami wynoszącymi 5,1% w 2022 r., 2,1% w 2023 r. i 1,2024%.

Prognozy wzrostu zostały znacznie obniżone do 2,8% w 2022 i 2,1% w 2023 oraz nieznacznie zrewidowane do 2,1% w 2024. Można to porównać z prognozami EBC z marcowego posiedzenia na poziomie 3,7% w 2022 r., 2,8% w 2023 i 2024 r.

Organ zarządzający powiedział, że jest gotowy dostosować wszystkie swoje narzędzia polityczne, aby zapewnić, że inflacja pozostanie w granicach celu 2% w średnim okresie.

„W tej epidemii, w stresujących okolicznościach, elastyczność w projektowaniu i przeprowadzaniu zakupów nieruchomości pomogła przeciwdziałać słabej wymianie polityki pieniężnej i sprawiła, że ​​wysiłki organu zarządzającego, aby osiągnąć swój cel, stały się bardziej skuteczne” – napisano w czwartek w raporcie.

„Pod mandatem EBC elastyczność będzie integralną częścią polityki pieniężnej, ilekroć zagrożenia dla wymiany w ramach polityki pieniężnej wpłyną na osiągnięcie stabilności cen”.

Randall Krosner, profesor ekonomii na Uniwersytecie w Chicago i były gubernator Rezerwy Federalnej, powiedział, że „bardzo ważne” jest to, że CNBC zaczął przesuwać stopy procentowe EBC przed czwartkowym posiedzeniem.

The Rezerwa Federalna USA Zaczął podnosić stopy procentowe w marcu, aw maju uruchomił podwyżkę o 50 punktów bazowych, największą od 22 lat, a protokół z posiedzenia FOMC wskazywał na jeszcze bardziej gwałtowne wzrosty. The Bank Anglii Podniósł stopy na czterech kolejnych posiedzeniach, aby sprowadzić bazową stopę procentową do poziomu nienotowanego od 13 lat.

„Inflacja jest zbyt wysoka, w przeciwnym razie prawdopodobnie będzie się utrzymywać” [ECB policymakers] Poruszaj się i jasne jest, że poruszają się agresywnie i coraz bardziej – powiedział Krosner w czwartek w rozmowie z CNBC Squawk Box Europe.

READ  Dow kończy się na haju po dramatycznej wyprzedaży

„Podejmują ryzyko, że inflacja się zakorzeni, a oczekiwania inflacyjne nie będą powiązane, a stopy będą musiały zostać podniesione wyżej, niż powinny”.

Biorąc jednak pod uwagę bliskość Europy do wojny na Ukrainie, jej współzależność z Rosją, a co za tym idzie poziom ryzyka gospodarczego, Krosner wyraził trudną sytuację, w jakiej znajdzie się władza.

„Ich obawa polega na tym, że wiele negatywnych wstrząsów wynika z wojny, sankcji i niepewności. Gospodarka spowalnia nawet bez podnoszenia stóp, więc presja inflacyjna znika” – powiedział.

„Istnieje jednak wystarczające ryzyko, że presja inflacyjna i oczekiwania inflacyjne nie będą ze sobą powiązane i naprawdę muszą się zmienić”.

Anna Stubnitska, globalna makroekonomista Fidelity International, powiedziała, że ​​utrzymujące się niespodzianki w górę w europejskiej inflacji i dowody jej stabilności, wraz z agresywną wąską ścieżką banku centralnego, wywierają presję na EBC, aby znormalizował politykę.

„Chociaż ryzyko zakotwiczenia się w długoterminowych oczekiwaniach inflacyjnych nie wydaje się być wysokie, szybki wzrost różnic w polityce wobec banku centralnego stanowi wyzwanie dla EBC, a rewaluacja EURUSD przyciąga uwagę” – powiedział.

„Ale zrobienie tego zbyt szybko byłoby ryzykowną strategią dla EBC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.