Implantacja mózgu umożliwia komunikację sparaliżowanemu pacjentowi

Eksperymentalny interfejs mózg-komputer umożliwił człowiekowi Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) Nie można mówić ani się ruszać.

Korzystając z dostępnych na rynku implantów i nowo zaprojektowanego oprogramowania, pacjent z zaawansowaną chorobą Lou Kehriga był w stanie komunikować się z naukowcami i opiekunami bez możliwości poruszania oczami. Podziękowania dla naukowców, którzy opracowali technologię i zaprosili swojego 4-letniego syna na film Disney.

Badacze podkreślają, że badanie jest pierwszym, które pokazuje, że komunikacja jest możliwa dla pacjentów z całkowicie zamkniętym stanem (CLIS) i daje nadzieję na lepszą jakość życia w tej populacji.

„Powinni być zachęcani do życia po sztucznym oddychaniu i słuchania interfejsów mózg-komputer, zanim staną się CLIS” – powiedział badacz Niels Briffmer. Wiadomości medyczne Metscape.

Badanie było Opublikowane online 22 marca Naturalny kontakt.

Choć odkrycia mogą wydawać się obiecujące, nadrabiają one poprzednie badania, które w 2019 r. badała największa firma grantowa w Niemczech. Kontrowersje skłoniły firmę, która kierowała obecnym badaniem, do wyznaczenia niezależnego eksperta do audytu i nadzorowania nowego badania.

Mechanizm to „tajemnica”

W ostatnich latach wzrosło wykorzystanie technologii interfejsu mózg-komputer (BCI), aby umożliwić pacjentom z ALS komunikację. BCI przechwytują sygnały mózgowe, przesyłają je do komputera i przekształcają w komputerowe polecenia wykonawcze.

Wcześniejsze badania wykazały, że BCI mogą być wykorzystywane do komunikacji z pacjentami z ALS, którzy utrzymują ruch gałek ocznych i kontrolę. Jednak do tej pory technologia ta nie działała u pacjentów z CLIS z całkowitą niepełnosprawnością fizyczną.

W 2019 roku niemieccy i szwajcarscy naukowcy zamontowali dwa 64-mikrorzędowe rzędy w mózgu 34-letniego pacjenta, u którego w 2015 roku zdiagnozowano ALS.

Elektrody mierzą funkcję neurologiczną, wzmacniając sygnały do ​​wzmacniacza znajdującego się na zewnątrz czaszki pacjenta. Oprogramowanie opracowane przez zespół badawczy dekoduje sygnały i tłumaczy je na polecenia.

Używając słuchowego systemu sprzężenia zwrotnego, pacjent był w stanie wykorzystać swój umysł do zmiany wysokości tonu na wysoki (tj. „tak”) lub niski (tj. „nie”), tajemnica, jak mózg to robi, Primer. Powiedział.

READ  Pelosi deklaruje solidarność z Tajwanem, gdy Chiny przeprowadzają ćwiczenia wojskowe i wyraża złość

Program sprawdzający pisownię odczytuje na głos litery najpierw w grupach, a następnie indywidualnie. Kiedy pacjent w grupie miał litery potrzebne do wymówienia słowa, używał dźwiękowej informacji zwrotnej, aby wybrać wysoki ton.

Początkowo pacjent był w stanie poprawnie wymówić swoje imię. W końcu udało mu się stworzyć pełne zdania. W tym momencie w eksperymencie pacjent wymawiał słowa poprawnie przez 44 dni ze 107 dni, średnio tylko jedną literę na minutę.

Był jednak w stanie komunikować się ze swoimi opiekunami, rodziną i naukowcami, a naukowcy zauważają, że dostarczył informacji na temat zmian, aby urządzenie było bardziej skuteczne.

Kontrowersyjna historia

W 2017 roku Primer i dr Ujjwal Chaudhry, główni autorzy niniejszego badania, opublikowali badanie. PLOS Biologia. Jak donosi Wtedy Wiadomości medyczne MetscapeW ramach tych badań przeanalizowano technikę monitorowania mózgu, która według naukowców może pomóc pacjentom z chorobą ALS odpowiedzieć tak lub nie.

Zarzuty demaskatora na Uniwersytecie w Tybindze, gdzie Breumer był starszym profesorem, a Chaudhry badaczem podyplomowym, skłoniły Deutsche Forschungsgemeinschaft lub Niemiecką Fundację Badawczą (DFG) do śledztwa.

Powiedział informator papier z 2017 r. I drugie badanie Wydany w 2019 roku Zawierał niekompletne dane i przeinaczał ustalenia. Dochodzenie DFG znalazło dowody nierzetelności naukowej i powinno zwrócić grant otrzymany na badania nad Primerem. Agencja zabroniła Primerowi ubiegania się o granty lub pełnienia funkcji recenzenta grantowego przez 5 lat. Chaudhry został zakazany na 3 lata. PLOS Biologia Dokumenty zostały później wycofane.

Obaj badacze zaprzeczyli zarzutom i pozywają Niemiecką Fundację Badawczą.

„Nie mamy żadnych informacji na temat statusu naszego pozwu przeciwko DFG; jest on nadal w toku” – powiedział Briffmer. Wiadomości medyczne Metscape. „Mam nadzieję, że badają nasze obecne badanie, ponieważ badanie z 2017 roku nie zbadało ich wystarczająco dokładnie”.

Wyniki „Niezbyt dobre”

Kontrowersyjna historia skłoniła niezależnego eksperta BCI do skontaktowania się z Vice Centre w Genewie w Szwajcarii, które kierowało nowym badaniem, w celu przeprowadzenia audytu i monitorowania badania.

READ  Avila: Tygrysy nie kontaktowały się ostatnio z Eduardo Rodriguezem

Nick Ramsay, profesor neurologii kognitywnej w University Medical Center Utrecht’s Brain Centre w Holandii, zgodził się przyjąć doktorat w marcu 2020 r.

Ramsay prowadził również badania nad BCI u pacjentów z ALS, ale jego praca nie obejmowała pacjentów z CLIS.

„Ustalem, że to badanie jest zgodne z globalnymi standardami rzetelności naukowej” – powiedział Ramsay. Wiadomości medyczne Metscape. „Mam nadzieję, że dane i wyniki przedstawione w artykule są aktualne i wspierają badania naukowe i medyczne.”

Komentując nowe odkrycia, Ramsay powiedział, że wyniki badania „nie są zaskakująco dobre, ponieważ użytkownik mógł komunikować się tylko przez określoną liczbę dni, a nawet ze znaczną depresją”. Powiedział jednak, że badanie dostarcza dowodów politycznych na możliwość komunikacji u pacjentów z CLIS.

„Wątpliwe jest, czy implant PCI nadal działa dobrze u tych pacjentów, ponieważ istnieją pewne oznaki, że osoby z tym schorzeniem mogą utracić zdolności umysłowe w ciągu miesięcy, a nawet lat w wyniku choroby, a tym samym przestaną się rozwijać. komunikować się – powiedział Ramsay.

Odpowiedział na pytanie Wiadomości medyczne MetscapeRzecznik Naturalny kontakt Odmówił komentarza na temat nowego badania, ale powiedział, że redaktorzy magazynu „wystrzegają się kontrowersji w każdej dziedzinie i są ostrożni przy rozpatrywaniu zgłoszeń podczas procesu recenzowania”.

„Mamy surowe zasady ochrony integralności publikowanych przez nas badań”, kontynuował rzecznik, „w tym zapewnienie, że badania są prowadzone zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i raportowane z zachowaniem przejrzystości”.

Badania zostały sfinansowane przez Vice Center for Bio and Neuro Engineering w Genewie i Deutsche Force. Autorzy nie ujawnili istotnych powiązań finansowych. Ramsay otrzymał dofinansowanie z Wyss Center na swoją rolę doradczą w projekcie.

Naturalna komunikacja. Wydany online 22 marca 2022 r. Pełny tekst

Aby dowiedzieć się więcej o Metscape Neurology, dołącz do nas Facebook I Świergot

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.