Maj CPI: aktualizacje na żywo

Czym jest inflacja? Inflacja odzwierciedla powszechny wzrost cen lub spadek wartości pieniądza. Na ogół wynika to ze zbyt dużego popytu, pogoni za zbyt małą ilością ograniczonych towarów lub usług, co powoduje wzrost cen. Zawyżone ceny niekoniecznie szkodzą całej gospodarce, a na podwyżce cierpią tylko ci konsumenci, którzy dokonują zakupów.

Na przykład ceny nowych i używanych samochodów gwałtownie wzrosły z powodu niedoboru pojazdów z powodu braku komponentów, takich jak półprzewodniki. Wzrost cen samochodów niekoniecznie dotyczy Ciebie, chyba że chcesz kupić samochód.

Wyższe ceny w sektorze niekoniecznie prowadzą do ogólnej inflacji w gospodarce. Jednak wzrost cen w wielu kategoriach osłabi siłę nabywczą konsumentów.

Co powoduje inflację? Obecna fala inflacji ma kilka przyczyn, z których wiele związanych jest z epidemią. Na przykład konsumenci uciekają do rządowych oszczędności i wydatków na usługi niespełniające standardów w wyniku ograniczeń korporacyjnych, odkręcając kurek na towary, których brakuje.

Zakłócenia w łańcuchu dostaw trwały również w całej gospodarce światowej, ponieważ inwazja Rosji na Ukrainę i niedawne pojawienie się przypadków Covid-19 w Chinach spowodowały dodatkową presję. Wzrosły ceny energii, w tym benzyny. Brakuje kierowców ciężarówek, miejsc w portach morskich i powierzchni magazynowych, co prowadzi do kosztownych opóźnień i wysokich stawek frachtowych.

Na rynku pracy jest mniej pracowników, co zachęca tych, którzy pracują, do proszenia o podwyżki. Niższe stopy procentowe sprawiły również, że Rezerwa Federalna jest tańsza w pożyczaniu, co czyni duże zakupy bardziej atrakcyjnymi. Fed działa teraz szybko, aby pożyczki były droższe, używając podstawowego narzędzia banku centralnego do podnoszenia stóp procentowych. Te i wiele innych czynników prowadzi do wyższych kosztów.

Dodatkowe koszty na każdym etapie od produkcji do sprzedaży prowadzą do wzrostu cen dla konsumentów, a niektóre firmy wykorzystują rzadką okazję do podniesienia cen.

READ  Zapomnij o dużych zapasach. Akcje największych MŚP w Bank of America

Jak mierzy się inflację? Istnieją różne sposoby mierzenia inflacji, nawet wśród agencji rządowych. Skrócona wersja pochodzi z indeksu cen towarów i usług konsumenckich Departamentu Pracy, który jest obliczany na podstawie ankiety gospodarstw domowych i obejmuje jedynie wydatki na towary i usługi. Nie obejmuje wydatków, które nie są bezpośrednio opłacane, takich jak opieka medyczna opłacana przez ubezpieczenie zdrowotne danej osoby. Jego ograniczony zestaw wydatków może sprawić, że CPI będzie bardziej niestabilny.

Indeks cen towarów i usług konsumenckich i wydatki osobiste (PCE) uwzględnia szerszy zakres wydatków — i informacje zwrotne od firm — aby zapewnić szerszy obraz zmian cen. Ten odczyt inflacji jest preferowaną miarą Fed. Departament Handlu co miesiąc publikuje szacunki PCE w ramach Raportu o dochodach i wydatkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.