Naukowcy odkrywają „duchy” skamieniałości – „całkowicie nieoczekiwane”

Obrazy pokazują odciski zapadniętego pokrycia ściany komórkowej (kokosfery) na powierzchni fragmentu pradawnej materii organicznej (po lewej) z powiększonymi pojedynczymi płytkami (kość ogonowa), aby pokazać niezwykłe zachowanie struktur w skali submikronowej (po prawej). Niebieski obraz jest odwrócony, aby uzyskać wirtualny obraz skamieniałości, czyli pokazać oryginalny kształt 3D. Oryginalne płyty zostały usunięte z osadu przez rozpuszczenie, pozostawiając jedynie ślady duchów. Źródło: SM Slater, P. Bowen/Science Journal

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył nowy rodzaj fosylizacji.

Odkrycie skamieniałości „duchów” ujawnia odporność planktonu na przeszłe globalne ocieplenia.

Międzynarodowy zespół naukowców z University College London (UCL), Szwedzkiego Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Historii Naturalnej (Londyn) oraz Uniwersytetu Florenckiego odkrył niezwykły rodzaj fosylizacji, który do tej pory pozostawał praktycznie niezauważony.

Skamieniałości to mikroskopijne odciski palców lub „duchy” jednokomórkowego planktonu, zwanego kokolitoforami, który żył w morzach miliony lat temu, a ich odkrycie zrewolucjonizowało nasze zrozumienie wpływu zmian klimatycznych na plankton w oceanach.

Nanoskamielina widmo ze skał jurajskich w Yorkshire

Upiorna nanoskamielina ze skał jurajskich w Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Źródło: SM Slater i in.

Kokolitofory są ważne w dzisiejszych oceanach, dostarczając większość tlenu, którym oddychamy, wspierając morskie sieci pokarmowe i zatrzymując węgiel w osadach dna morskiego. Są rodzajem mikroskopijnego planktonu, który otacza ich komórki twardymi płytami wapiennymi, zwanymi kokolitami, które zwykle rozkładają się w skałach.

Spadek liczebności tych skamieniałości został udokumentowany w wyniku kilku wydarzeń poprzedzających globalne ocieplenie, co wskazuje, że plankton został poważnie dotknięty zmianami klimatycznymi i zakwaszeniem oceanów. Jednak dzisiaj w czasopiśmie opublikowano badanie Nauki ścisłe Przedstawia nowe rekordy świata dotyczące obfitych skamieniałości trzech duchów[{” attribute=””>Jurassic and Cretaceous warming events (94, 120, and 183 million years ago), suggesting that coccolithophores were more resilient to past climate change than was previously thought.

Modern and Jurassic Coccolithophore Exoskeletons (Coccospheres)

The individual plates are coccoliths. Credit: Images from Nannotax https://www.mikrotax.org/Nannotax3/

“The discovery of these beautiful ghost fossils was completely unexpected,” says Dr. Sam Slater from the Swedish Museum of Natural History. “We initially found them preserved on the surfaces of fossilized pollen, and it quickly became apparent that they were abundant during intervals where normal coccolithophore fossils were rare or absent – this was a total surprise!”

Despite their microscopic size, coccolithophores can be hugely abundant in the present ocean, being visible from space as cloud-like blooms. After death, their calcareous exoskeletons sink to the seafloor, accumulating in vast numbers, and forming rocks such as chalk.

Ghost Nannofossils With Virtual Casts

The fossils are approximately 5 µm in length, 15 times narrower than the width of a human hair. Credit: S.M. Slater, P. Bown et al. / Science journal

“The preservation of these ghost nannofossils is truly remarkable,” says Professor Paul Bown (UCL). “The ghost fossils are extremely small ‒ their length is approximately five-thousandths of a millimeter, 15 times narrower than the width of a human hair! ‒ but the detail of the original plates is still perfectly visible, pressed into the surfaces of ancient organic matter, even though the plates themselves have dissolved away.”

The ghost fossils formed while the sediments at the seafloor were being buried and turned into rock. As more mud was gradually deposited on top, the resulting pressure squashed the coccolith plates and other organic remains together, and the hard coccoliths were pressed into the surfaces of pollen, spores, and other soft organic matter. Later, acidic waters within spaces in the rock dissolved away the coccoliths, leaving behind just their impressions – the ghosts.

Ghost Nannofossils Were Found in Rocks From Global Warming Intervals

Ghost nannofossils were found in rocks from global warming intervals where normal coccolithophore fossils were rare or absent. Credit: S.M. Slater, P. Bown, et al. / Science journal

“Normally, paleontologists only search for the fossil coccoliths themselves, and if they don’t find any then they often assume that these ancient plankton communities collapsed,” explains Professor Vivi Vajda (Swedish Museum of Natural History). “These ghost fossils show us that sometimes the fossil record plays tricks on us and there are other ways that these calcareous nannoplankton may be preserved, which need to be taken into account when trying to understand responses to past climate change.”

Professor Silvia Danise (University of Florence) says: “Ghost nannofossils are likely common in the fossil record, but they have been overlooked due to their tiny size and cryptic mode of preservation. We think that this peculiar type of fossilization will be useful in the future, particularly when studying geological intervals where the original coccoliths are missing from the fossil record.”

Ghost Nannofossils Were Found Globally

Ghost nannofossils were found globally, in rocks from three rapid warming events in Earth’s history (the T-OAE, OAE1a, and OAE2). Credit: S.M. Slater et al.

The study focused on the Toarcian Oceanic Anoxic Event (T-OAE), an interval of rapid global warming in the Early Jurassic (183 million years ago), caused by an increase in CO2-levels in the atmosphere from massive volcanism in the Southern Hemisphere. The researchers found ghost nannofossils associated with the T-OAE from the UK, Germany, Japan, and New Zealand, but also from two similar global warming events in the Cretaceous: Oceanic Anoxic Event 1a (120 million years ago) from Sweden, and Oceanic Anoxic Event 2 (94 million years ago) from Italy.

“The ghost fossils show that nannoplankton were abundant, diverse, and thriving during past warming events in the Jurassic and Cretaceous, where previous records have assumed that plankton collapsed due to ocean acidification,” explains Professor Richard Twitchett (Natural History Museum, London). “These fossils are rewriting our understanding of how the calcareous nannoplankton respond to warming events.”

Finally, Dr. Sam Slater explains: “Our study shows that algal plankton were abundant during these past warming events and contributed to the expansion of marine dead zones, where seafloor oxygen-levels were too low for most species to survive. These conditions, with plankton blooms and dead zones, may become more widespread across our globally warming oceans.”

Reference: “Global record of “ghost” nannofossils reveals plankton resilience to high CO2 and warming” by Sam M. Slater, Paul Bown, Richard J. Twitchett, Silvia Danise and Vivi Vajda, 19 May 2022, Science.
DOI: 10.1126/science.abm7330

READ  Antarktyda w tarapatach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.